WERONIKA WER... by cieszyć się życiem ;-)

Archiwum: wrzesień 2012

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów na dziś

Fala ZWIERCIADŁA 2012.09.30     KIN 125 - Czerwony Galaktyczny Wąż Moje ciało jest cudownym bankiem informacji. Dziś obserwuję stan moich nerwów, aby zbadać, kto lub co wyprowadza mnie z równowagi. Dziś wczuję się w swoje położenie i położenie innych. Zanim wyciągnę wnioski, zastanowię się, czy moje przekonania nie bazują na tym, co wypada, czytaj dalej

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów na dziś

Fala ZWIERCIADŁA 2012.09.29     KIN 124 - Żółte Rezonansowe ZiarnoDziś dostrzegam rozbieżności pomiędzy zdrowym rozsądkiem a poglądami mojego "wszechwiedzącego" Ego. Dziś ćwiczę cierpliwość w stosunku do siebie i najbliższych. Rzucam nowe nasienie w glebę i pragnę, aby wykiełkowało z niego ......... (wymień marzenie). To, co wyrośnie, odsłoni moją czytaj dalej

575252_4298683603790_3Z_big.jpg
Inspiracje - rozwój osobisty i duchowy

Ego to konglomerat powracających form myślowych i uwarunkowanych schematów mentalno-emocjonalnych

        Ego jest zawsze utożsamianiem się z formą, szukaniem siebie i, co za tym idzie, zatracaniem siebie w niektórych formach. Formami są nie tylko rzeczy materialne i ciała fizyczne. Bardziej fundamentalne niż te formy zewnętrzne - rzeczy i ciała - są formy myślowe, które stale powstają w polu świadomości. S czytaj dalej

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów na dziś

Fala ZWIERCIADŁA 2012.09.28     KIN 123 - Niebieska Rytmiczna Noc Dziś przychodzi mi z pomocą podświadomość. Pole snów wydobywa na powierzchnię ważne kwestie, które stłumiłem pod wpływem narzuconych mi systemów wiary, wzorców wychowawczych i przymusów ideologicznych. Dziś rozpoznam to, co zostało we mnie zagłuszone. czytaj dalej

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów na dziś

Fala ZWIERCIADŁA 2012.09.27     KIN 122 - Biały Wiodący Wiatr Wydarzenia dzisiejszego dnia nawołują mnie do zwalczenia ognisk "rakotwórczych" w stosunkach międzyludzkich. Dziś staję się przystępny i gotowy do nawiązania dialogu. Dziś nie ma żadnych wymówek, kompromisów czy stawiania warunków innym. Dziś kontroluje mnie jedyny au czytaj dalej

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów na dziś

Fala ZWIERCIADŁA 2012.09.26      KIN 121 - Czerwony Samoistny Smok Dziś pokonuję poczucie osamotnienia, wewnętrznego wypalenia i strachu. Porządkuję sposób myślenia, przejmuję kontrolę nad Ego i poruszam się z pełną swobodą. Dziś zaufam boskiemu prowadzeniu, odejdę od przesadnych zabezpieczeń. Nie będę też oczekiwać gwarancji ani jakiejkolwiek czytaj dalej

223578_5381241062201_CZ_big.jpg
Inspiracje - rozwój osobisty i duchowy

ego przysparza ci cierpienia...

          Samo ego, w szerszym sensie tego słowa, jest patologiczne, niezależnie od formy, jaką przybiera. Kiedy zwrócimy uwagę na starogrecki rdzeń słowa „patologiczny", zauważymy, jak trafnie termin ten odnosi się do ego. Chociaż słowem tym zwykle określa się rodzaj choroby, pochodzi ono od wyrazu pa czytaj dalej